Новини

02.09.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 10.07.2018 №451 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності" Докладніше

10.08.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 03.05.2018 №293 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності" Докладніше

30.07.2018
Увага! Інформація щодо засобів зв'язку з фахівцями Емкон 30-31 липня! Докладніше

10.01.2018
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт" Докладніше

Всі новини Підписатись

Компанія "Емкон"

03057, м.Київ, вул.Євгенії Мірошниченко, 10-Б, 3-й поверхТелефон/факс:
 +38 (044) 456-90-04,
 +38 (044) 456-90-05

E-mail: office@emcon.com.ua
Новини
 

В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 07.06.2016 № 637 "Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі"

Рішення затверджене НКЦПФР з метою вдосконалення вимог щодо забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, випуски яких не були переведені у бездокументарну форму існування до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

Змінами передбачається, зокрема, уточнення дій Центрального депозитарію цінних паперів щодо забезпечення переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування відповідно до інформації, що міститься в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію (у разі наявності), а також в отриманих Центральним депозитарієм від емітента глобальному сертифікаті та реєстрі власників іменних цінних паперів, або в реєстрі власників іменних цінних паперів цього випуску, складеному реєстратором на дату закриття реєстру, та інформації, що міститься в облікових реєстрах власників цінних паперів та/або зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів цього випуску, отриманих Центральним депозитарієм відповідно до вимог Порядку та рішення № 729, або в реєстрі власників іменних цінних паперів, отриманому Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання відповідно до Положення про ведення реєстру.

Рішенням уточнюються норми Положення, пов’язані з припиненням депозитарною установою, з якою емітент уклав договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

Ознайомитись з текстом рішення можна за посиланням: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0890-16

Назад