Меню

Загальні положення

Відновлення реєстру власників іменних цінних паперів

Прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Повідомлення про прийняття рішення

Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів

Укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм

Укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з обраною уповноваженим органом емітента депозитарною установою

Відкриття рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії

Надання розпорядження про передання емітенту документів системи реєстру власників іменних цінних паперів

Депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії

Проведення процедури переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування у Центральному депозитарії та депозитарних установах

Нормативні документи

Новини

02.09.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 10.07.2018 №451 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності" Докладніше

10.08.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 03.05.2018 №293 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності" Докладніше

30.07.2018
Увага! Інформація щодо засобів зв'язку з фахівцями Емкон 30-31 липня! Докладніше

10.01.2018
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт" Докладніше

Всі новини Підписатись

Компанія "Емкон"

03057, м.Київ, вул.Євгенії Мірошниченко, 10-Б, 3-й поверхТелефон/факс:
 +38 (044) 456-90-04,
 +38 (044) 456-90-05

E-mail: office@emcon.com.ua
Дематеріалізація - відновлення реєстру власників іменних цінних паперів

Відновлення реєстру власників іменних цінних паперів у разі наявності судового рішення щодо встановлення факту втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, з метою забезпечення надалі існування іменних цінних паперів цього випуску в бездокументарній формі після прийняття відповідного рішення емітентом здійснюється у відповідності до Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням НКЦПФР № 805 від 24.06.2014 р.(далі по тексту – Порядок №805).

Емітент може самостійно здійснити дії щодо відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру або може доручити депозитарній установі відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру шляхом укладання відповідного договору.

Відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів) здійснюється шляхом формування особою, що відновлює реєстр, списку власників іменних цінних паперів на підставі:

  • документів, які підтверджують право власності на цінні папери вказаного випуску емітента, та/або інші підтверджувальні документи, які свідчать про набуття прав власності на іменні цінні папери відповідного випуску, передбачених абзацом одинадцятим пункту 3 цього Порядку №805;
  • отриманої від Центрального депозитарію та/або депозитарних установ інформації щодо знерухомлених іменних цінних паперів (унесення до нього осіб, зазначених в облікових реєстрах власників іменних цінних паперів, зведених облікових реєстрах власників іменних цінних паперів та/або Переліках за цим випуском) з урахуванням отриманої від Комісії інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше від статутного капіталу) акцій (якщо відновлюється інформація про акціонерів).

Якщо згідно з отриманою інформацією кількість знерухомлених іменних цінних паперів певного випуску перевищує кількість іменних цінних паперів цього випуску відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску здійснюється виключно на підставі документів, передбачених абзацом одинадцятим пункту 3 цього Порядку №805.

У випадку відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів), яким сумарно належить менше 60 відсотків від загального обсягу цього випуску, емітент приймає рішення щодо продовження встановленого ним строку для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску.

У випадку відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів), яким сумарно належить не менше 60 відсотків від загального обсягу цього випуску, особа, що відновлює реєстр, складає акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента.

Уповноважений орган емітента не пізніше 15 робочих днів після складання або приймання від депозитарної установи, яка відновлювала реєстр, акта про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента приймає рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів випуску у бездокументарній формі та подає до Комісії документи для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів бездокументарної форми існування.