Меню

Загальні положення

Відновлення реєстру власників іменних цінних паперів

Прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Повідомлення про прийняття рішення

Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів

Укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм

Укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з обраною уповноваженим органом емітента депозитарною установою

Відкриття рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії

Надання розпорядження про передання емітенту документів системи реєстру власників іменних цінних паперів

Депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії

Проведення процедури переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування у Центральному депозитарії та депозитарних установах

Нормативні документи

Новини

02.09.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 10.07.2018 №451 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності" Докладніше

10.08.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 03.05.2018 №293 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності" Докладніше

30.07.2018
Увага! Інформація щодо засобів зв'язку з фахівцями Емкон 30-31 липня! Докладніше

10.01.2018
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт" Докладніше

Всі новини Підписатись

Компанія "Емкон"

03057, м.Київ, вул.Євгенії Мірошниченко, 10-Б, 3-й поверхТелефон/факс:
 +38 (044) 456-90-04,
 +38 (044) 456-90-05

E-mail: office@emcon.com.ua
Дематеріалізація - Загальні положення

Емітент для забезпечення існування іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарній формі, якщо документи системи реєстру не були передані емітенту реєстратором і не знаходяться у нього на зберіганні як в уповноваженого на зберігання, до дати прийняття відповідного рішення щодо цього випуску повинен здійснити дії щодо з’ясування інформації стосовно наявності документів системи реєстру у:

 • Центральному депозитарії цінних паперів (далі - Центральний депозитарій);
 • депозитарній установі, яка остання до набрання чинності Законом здійснювала ведення реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, як в уповноваженого на зберігання (далі - Уповноважена установа) відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за № 49/13316 (далі - Положення про ведення реєстру)

У випадку відсутності документів системи реєстру цього випуску у емітента, або в Центральному депозитарії, або в Уповноваженій установі емітент до прийняття уповноваженим органом рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі повинен здійснити дії щодо відновлення інформації про власників іменних цінних паперів цього випуску (реєстру власників іменних цінних паперів)

У випадку наявності документів системи реєстру у Центральному депозитарії, або в Уповноваженій установі, або в емітента або відновлення емітентом реєстру власників іменних цінних паперів емітент повинен здійснити такі дії:

 1. прийняти уповноваженим органом емітента (виконавчим органом, наглядовою радою або загальними зборами) рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі;
 2. опублікувати в місцевій газеті та оприлюднити його на власному веб-сайті повідомлення про прийняття рішення;
 3. здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 4. укласти договір про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм;
 5. укласти договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з обраною уповноваженим органом емітента депозитарною установою;
 6. звернутись до Центрального депозитарію для відкриття рахунку у цінних паперах;
 7. надати розпорядження про передання емітенту документів системи реєстру власників іменних цінних паперів;
 8. депонувати глобальний сертифікат в Центральному депозитарії;
 9. провести процедуру переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування у Центральному депозитарії та депозитарних установах.