Меню

Загальні положення

Відновлення реєстру власників іменних цінних паперів

Прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Повідомлення про прийняття рішення

Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів

Укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм

Укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з обраною уповноваженим органом емітента депозитарною установою

Відкриття рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії

Надання розпорядження про передання емітенту документів системи реєстру власників іменних цінних паперів

Депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії

Проведення процедури переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування у Центральному депозитарії та депозитарних установах

Нормативні документи

Новини

02.09.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 10.07.2018 №451 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності" Докладніше

10.08.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 03.05.2018 №293 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності" Докладніше

30.07.2018
Увага! Інформація щодо засобів зв'язку з фахівцями Емкон 30-31 липня! Докладніше

10.01.2018
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт" Докладніше

Всі новини Підписатись

Компанія "Емкон"

03057, м.Київ, вул.Євгенії Мірошниченко, 10-Б, 3-й поверхТелефон/факс:
 +38 (044) 456-90-04,
 +38 (044) 456-90-05

E-mail: office@emcon.com.ua
Дематеріалізація - Депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії

Протягом 7 робочих днів після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі емітент повинен оформити глобальний сертифікат цього випуску згідно з вимогами Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1332, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1434/23966, та звернутися до Центрального депозитарію з метою його депонування з наданням таких документів:

  • розпорядження про депонування глобального сертифіката;
  • оформленого глобального сертифіката;
  • акта приймання-передавання глобального сертифіката;
  • копії свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів у бездокументарній формі, засвідченої нотаріально або НКЦПФР;
  • засвідченої емітентом копії договору із депозитарною установою про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;
  • засвідченої емітентом копії протоколу (наказу) уповноваженого органу емітента щодо прийнятого Рішення про забезпечення існування випуску цінних паперів у бездокументарній формі.

Центральний депозитарій протягом 3 робочих днів на підставі наданих документів здійснює депонування глобального сертифіката або відмовляє у прийманні розпорядження до виконання.

Центральний депозитарій має право відмовити емітенту у прийманні розпорядження до виконання з ґрунтовним письмовим поясненням причин відмови у разі ненадання емітентом Центральному депозитарію належним чином оформлених документів та з інших підстав, встановлених Правилами Центрального депозитарію.

Емітент не пізніше 5 робочих днів з дати отримання відмови повинен повторно звернутися до Центрального депозитарію та надати йому належним чином оформлені документи.